"Dawo art in 30 years"

2015 Hongkong, Solo exhibition